Wzór do dobierania wielkości nagrzewnicy powietrza

Do poprawnego dobrania wielkości nagrzewnicy powietrza niezbędne są następujące informacje:

1. Największe wymiary ogrzewanej przestrzeni w metrach (długość x szerokość x wysokość)

2. Wymagana średnia temperatura powietrza

3. Minimalna ujemna temperatura zewnętrzna w regionie, w którym nagrzewnica będzie eksploatowana

4. Współczynnik przewodności cieplnej wykładziny z której będą wykonane ściany ogrzewanej przestrzeni, K

Wykładzina metalowa8
Wykładzina z materiałów polimerowych6
Metal, aluminium, izolacja cieplna o grubości 10 mm4
Metal, aluminium, izolacja cieplna o grubości 30 mm1,5
Metal, aluminium, izolacja cieplna o grubości 50 mm0,7

Wzór do obliczenia wymaganej mocy nagrzewnicy powietrza pracującej w trybie recyrkulacji

W1 = W2 + W3

W1 - Wymagana moc cieplna nagrzewnicy powietrza
W2 - Wymagana moc cieplna do ogrzewania powietrza w pomieszczeniu
W3 - Straty ciepła (rozpraszanie ciepła)

W1 = W2 + W31720
W2 = m*C*T , m = V*p520
W3 = k*S*T1200

, gdzie:

C - ciepło właściwe powietrza
T - gradient temperatury, °С (różnica temperatur)
V - objętość pomieszczenia, m3
p - gęstość powietrza 1,3 kg/m3 przy 25 °С
k - współczynnik przewodności cieplnej
S - powierzchnia ogrzewanej przestrzeni, m2

Wymagana moc nagrzewnicy powietrza pracującej w trybie recyrkulacji 1720W
Wyświetl odpowiednie produkty

Wzór do dobierania wielkości nagrzewnicy powietrza (dla łodzi)

Długość łodzi metrów
Szerokość łodzi
Region
Pora

Wymagana moc nagrzewnicy powietrza pracującej w trybie recyrkulacji 2000W
Wyświetl odpowiednie produkty