GSM-Modem Qstart

SB.3465

Przyrząd GSM-Simcom  jest przeznaczony do zdalnego sterowania urządzeniami grzewczymi serii  Planar .Przyrząd podłącza się za pomocą załączonego przewodu. W kartę SIM należy zaopatrzyć się indywidualnie. Urządzeniem grzewczym można sterować:

 

-        za pomocą bezpłatnej aplikacji w konstrukcyjnie zaawansowanych telefonach

-        przesłaniem polecenia w formie SMS

-        zwykłym zatelefonowaniem do urządzenia grzewczego z zarejestrowanego numeru telefonu (sterowanie urządzeniem grzewczym z przypadkowego numeru telefonu nie jest możliwe). 

W magazynie

90,91 €

Pliki do pobrania