Vzorec pro dimenzování vzduchového topného zařízení

K dimenzování topidla jsou potřebné následující informace:

1. Vnější rozměry vytápěného prostoru v metrech (délka x šířka x výška)

2. Požadovaná průměrná teplota vzduchu

3. Maximální záporná teplota v regionu, kde bude topné zařízení provozováno

4. Součinitel tepelné vodivosti pro obložení stěn z nichž je vyroben vyhřívaný prostor, K

Obložení z kovu8
Obložení z polymerních materiálů6
Kov, hliník, tepelná izolace 10 mm4
Kov, hliník, tepelná izolace 30 mm1,5
Kov, hliník, tepelná izolace 50 mm0,7

Vzorec pro výpočet požadovaného výkonu vzduchového topného zařízení v režimu recirkulace

W1 = W2 + W3

W1 - Požadovaný tepelný výkon topného zařízení
W2 - Tepelný výkon požadovaný k ohřátí vzduchu v prostoru
W3 - Tepelné ztráty (rozptýlení tepla)

W1 = W2 + W31720
W2 = m*C*T , m = V*p520
W3 = k*S*T1200

, kde je

C - specifické teplo vzduchu
T - gradient teplot, °С (rozdíl teplot)
V - prostor, m3
p - hustota vzduchu 1,3 kg/m3 při 25°С
k - součinitel tepelné vodivosti
S - plocha vyhřívaného prostoru, m2

Výkon vzduchového topného zařízení v režimu recirkulace: 1720W
Prohlédnout si odpovídající produkty

Vzorec pro dimenzování vzduchového topného zařízení (pro plavidla)

Délka plavidla metrů
Šířka plavidla
Region
Období

Výkon vzduchového topného zařízení v režimu recirkulace: 2000W
Prohlédnout si odpovídající produkty