Ovládací pult PU-27

sb.4725

Ovládací panel je určen pro: 

-spuštění a zastavení zařízení v manuálním režimu; 

-spuštění a zastavení čerpadla v manuálním režimu (pro předehřívač); 

-spuštění a zastavení větraní v manuálním režimu (pro topení);

-sledování teploty kapaliny (pro předehřívač);

-sledování napájecího napětí;

-indikaci aktuálního času a provozní doby;

-aktivaci časovače spuštění zařízení; 

-zapnutí ekonomického režimu (pro předehřívač); 

-indikaci kódu poruchy při provozním selhání zařízení;

-indikaci softwarové verze ovládacího panelu a řídicí jednotky.

57,85 €

Ke stažení